Vedieť si zorganizovať deň, zadeliť si prácu a dodržiavať svoj dopredu pripravený plán, je ďalší z mnoha kľúčov k úspešnému a pokojnému či už osobnému alebo pracovnému životu. Je tomu naozaj tak? Podľa môjho názoru je zadelenie si práce veľmi dôležité. Určite vo svojom okolí poznáte človeka, ktorý je v neustálom pracovnom kolotoči povinností a nikdy nič nestíha. Nemá čas venovať sa rodine alebo si nejakú založiť. Priateľov nemá, má len kolegov z práce. Jeho posledná dovolenka bola služobná cesta do zahraničia, obchodný meeting alebo iná krátka pracovná povinnosť.

Ľudský organizmus je veľmi dômyselný a prepracovaný mechanizmus, ktorý avšak nepracuje večne. Tiež z času na čas musí vypnúť a doplniť energiu. Veľmi veľa ľudí na svoje telo nemyslí. Nemyslí ani na nikoho v svojom okolí, len na prácu. Myslíte, že zvládne pracovať denne od rána do večera so siedmimi kávami, prázdnym žalúdkom a so spánkom netrvajúcim o nič viac ako štyri hodiny?  Možno vám to aktuálne vyhovuje, ale myslíte, že tak vydržíte pracovať 15 až 20 rokov až do vášho dôchodku?

Je tu ešte jedna možnosť. Možnosť si založiť jeden malý praktický diár. Alebo len poznámkový blok a skúsiť si do neho zapísať svoje pracovné povinnosti. Môžete síce oponovať, že vám žiadny netreba, pretože si svoje úlohy vždy pamätáte a jeho zakladanie a vedenie je len stratou času. No skúste si uvedomiť, že keby ste si každý jeden pracovný úkon naplánovali na určitú hodinu, stanovili si čas, počas, ktorého budete pracovať, získali by ste viacej času. Čas, ktorý by ste následne mohli investovať do rodiny, navštíviť starých známych priateľov a možno aj čas pre samého seba. Myslím, že takýto druh investície času nikdy nevíde z módy.

Myslíte si, že je na čase spraviť niečo so svojím časom? Nie je to žiadna nezvládnuteľná úloha, práve naopak. Takmer všetci úspešný podnikatelia majú svoj čas do minúty naplánovaný. Tak ako majú naplánovaný svoj pracovný čas, tak isto si naplánujú aj čas súkromný. V neposlednom rade aj dovolenku, počas ktorej svoj mobilný telefón dajú stranou a použijú ho len v súrnych prípadoch. Možno aj vďaka plánovaniu vedia prepnúť medzi prácou a súkromím a sú menej náchylní na rôzne psychické ochorenia, ktoré sa v súčasnej dobe stávajú neodmysliteľnou súčasťou našich životných štýlov. No čo, stojí za pokus vyskúšať to a vytvoriť si správnu harmóniu života?